תקנון האתר

תקנון תנאי שימוש באתר: "ביי אופטיק- BuyOptic"

תקנון זה מסדיר את היחסים המשפטיים והמסחריים בין חברת BuyOptic ח.פ. (להלן: "החברה") באמצעות אתר האינטרנט BuyOptic.co.il (להלן: "האתר") לבין לקוחותיה בכפוף לכללי תקנון זה.

האמור בתקנון זה בלשון זכר נאמר מטעמי נוחיות בלבד, אולם מתייחס לנשים ולגברים כאחד.

 1. כללי

1.1 אני מודים לך (להלן – "הגולש/המזמין") על בחירתך להיכנס לאתר ולרכוש את מוצרי החברה (להלן: "המוצרים") בכפוף לתנאי שימוש אלה.

1.2 במסגרת תנאי שימוש אלו הגולש, לרבות כל אדם ו/או גוף ו/או גורם או מי מטעמם של אלה אשר נכנס/ו לאתר ו/או יוצר קשר או מתקשר עם השירות ובכך מבטא את הסכמתו וכפיפותו לתנאים אלה.

1.3 הסכם זה הינו מסמך משפטי בין האתר ובינך. אנא קרא אותו בעיון רב לפני שהנך משתמש באתר ו/או רוכש את מוצרי החברה בו. על ידי שימוש באתר הגולש מסכים ומתחייב לכל התנאים של הסכם זה כפי שיפורטו להלן.

1.4 הגולש/הרוכש מצהיר כי הוא מעל גיל 18 ובעל כשרות משפטית להתקשר עם בעלי האתר בהסכם זה.

1.5 רכישה באתר מחייבת את הלקוח לבצע הרשמה מלאה לרבות מלוא הפרטים הנדרשים כשדות חובה בטופס הרכישה/הרשמה.

1.6 הרשמה לאתר מהווה הסכמה להצטרף לרשימת לקוחות החברה ולרשימת התפוצה לקבלת דיוור ישיר מהחברה.

 1. הזמנת מוצרים ורכישה באתר

2.1 רכישה באתר תעשה ע"י אדם בגיר ובעל כשרות משפטית, המחזיק כרטיס אשראי בתוקף המכובד בישראל בתוקף.

2.2 המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ.

2.3 החברה מודיעה מראש כי לעיתים חלק מן המוצרים המוצגים באתר אזלו מהמלאי, ובמקרה שכזה הלקוח יהיה רשאי לבטל את הזמנתו. יחד עם זאת, החברה תהא רשאית להציג מוצרים חליפיים (בעלי מהות דומה) ולהציעם ללקוח חלף המוצרים אשר רכש.

2.4 מועדי האספקה הינם מועדים משוערים ויחולו רק לאחר מתן אישור עסקה מחברת האשראי.

2.5 כרטיס אשראי שנימסר על ידי גולש ואשר סורב ע"י חברת האשראי מהווה ראיה לביטול העסקה מבחינת החברה/האתר.

2.6 לא יאושרו עסקאות לבעלי כרטיס אשראי חסום ו/או מוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

2.7 בעת אישור ההזמנה תשלח ללקוח באמצעות מייל מספר משלוח העוקב אחר הזמנתו.

 1. תשלומים

3.1 ניתן לבצע עסקאות באתר עם כל כרטיס אשראי . BuyOptic שומרת לעצמה את הזכות להפסיק או להוסיף ספקי תשלום אחרים.

3.2 המחירים המופיעים באתר כוללים מע"מ אך לא כוללים עלות משלוח אשר בגינה יגבה תשלום נוסף.

3.3 האפשרות לחלוקה לתשלומים תשתנה בהתאם לגודל העסקה. בכל תוספת של 100 ש"ח ניתן להוסיף מועד לחלוקת התשלומים. לדוגמא: עד 199 שח-תשלום 1, עד 299 שח- 2 תשלומים, עד 399 שח – 3 תשלומים, עד 499 שח – 4 תשלומים וכו'. על האמור בסעיף זה, מספר התשלומים המקסימאלי יהא לכל היותר 12 תשלומים.

3.4 במידה ולא בוצעה בחירה של חלוקת התשלום אזי העסקה תשולם בתשלום אחד ("ברירת המחדל").

3.5 במידה ולא תתאפשר אספקת ההזמנה ללקוח/ה מכל סיבה שהיא תודיע על כך הרשת ללקוח/ה ויתבצע זיכוי מלא של העסקה. BuyOptic לא מתחייבת לאספקה מיידית של כלל המוצרים הנמכרים באתר.

3.6 ברכישה באתר הנך מצהירה כי כרטיס האשראי בבעלותך, כרטיס האשראי חייב להיות בתוקף. בשימוש באתר או ברכישה הנך מסכימה שכל שימוש בכרטיס אשראי שלא בבעלות הלקוח הוא עבירה פלילית והעושה כך צפויה להליכים משפטיים אזרחים ופליליים.

 1. המוצרים המוצעים באתר

4.1 החברה תציג באתר מגוון מוצרי אופטיקה (משקפיים, מסגרות, עדשות מגע וכו') ושירותים (בדיקות ראייה, התאמות וכו'). החברה תעשה מירב הממצים כדי להבטיח כי כל המוצרים יהיו קיימים במלאי אך יתכנו מצבים, לצערנו, בהם מוצר/שירות שירכשו לא יהיה במלאי ולא יהיה ניתן להספקה. החברה רשאית לבטל את ההזמנה ולזכות את הלקוחה על אותו מוצר/שירות לאחר הודעה על כך.

4.2 תמונות המוצרים באתר הן להמחשה בלבד.

4.3 החברה תהא רשאית לשנות ללא הודעה מראש את מלאי המוצרים באתר וכן את המחירים לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 1. אספקת מוצרים ומשלוחים

5.1 למזמין תינתן אפשרות לביצוע איסוף עצמאי בהתאם לבחירתו בעת ביצוע ההזמנה, אפשרות איסוף עצמי מסניף החברה הינו ללא תשלום נוסף. זמן האספקה לאיסוף עצמאי הינו בכפוף להודעת החברה.

5.2 בנוסף, יש באפשרות המזמין לבחור בעת ההזמנה כי מוצרי ההזמנה יסופקו למען אשר יימסר על ידי המזמין במועד ההזמנה באמצעות חברת שליחים ובכפוף לתשלום דמי משלוח כפי שנקבעו על ידי החברה מעת לעת ומוצגים באתר במעמד ביצוע ההזמנה. זמני האספקה הם זמנים משוערים בהתאם לזמן האספקה הנהוג או כפי שיפורסם מעת לעת באתר.

5.3 אם בעת אספקת המשלוח לא יהיה המזמין נוכח במקום, אזי מסכים המזמין בזאת מראש שהמשלוח יימסר לידיי מי שיהיה נוכח במקום באותה עת- או יושאר בסמוך לדלת הבית, אם איש אינו נוכח. החברה לא תישא באחריות כלשהי לאבדן, קלקול, שבר, או ליקויי שיתרחשו בגין השארת המוצרים בסמוך לדלת מענך.

5.4 במידה ובעת ביצוע ההזמנה ימסרו פרטי זיהוי שגויים, החברה אינה מבטיחה כי המוצרים יגעו למזמין, והחברה לא תזכה את המזמין בעלות המוצרים והמשלוח. במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה עקב מסירת פרטים שגויים שנמסרו יחויב המזמין בדמי משלוח נוספים.

5.5 זמני האספקה הם זמנים משוערים בהתאם לזמן האספקה כפי שיפורסם מעת לעת באתר.

5.6 על אף האמור לעיל, החברה לא תישא באחריות כלפי הלקוח (ו/או מי מטעמו) בגין כל עיכוב בביצוע או אי-ביצוע של התחייבות של החברה, שנגרם, בין במישרין ובין בעקיפין, על ידי כוח עליון; לרבות, אך מבלי להגביל, שביתות, השבתות ו/או כל סיבה אחרת שאינה בשליטת מי מהצדדים ו/או צדדים שלישיים.

5.7 אספקת המוצר למזמין תגיע באריזה סגורה לאחר שעברה ביקורת מוקדמות לגבי תכולתה והתאמתה להזמנה.

5.8 במקרה של תלונה על אי קבלת מוצר שהגיע בחבילה סגורה ו/או מוצר פגום, על המזמין להודיע באופן מידי לחברה על מנת שתפעל לאיתור הבעיה ככל שהיא קיימת.

5.9 חתימה על קבלת החבילה תהווה אישור לקבלת המוצר כתקין ובהתאם להזמנה.

5.10 במקרה של ביטול הזמנה לאחר שאושרה. יזוכה הלקוח בעלות העסקה פחות עלות המשלוח.

 1. החזרת מוצרים וביטול עסקה ע"י המזמין/לקוח

6.1 מזמין רשאי לבטל רכישת מוצרים תוך 14 ימים מיום קבלתם כשהם ארוזים באריזתם המקורית ,לא נפתחו כלל ולא נעשה בהם כל שימוש, למעט במקרים הבאים:

6.1.1 לא ניתן להחזיר/להחליף ו/או לקבל זיכוי על מוצר שהוכן בהתאמה אישית לרבות ומבלי לפגוע בכלליות, משקפי ראייה, עדשות ראייה, משקפי שמש אופטיות (למעט בשל חוסר הסתגלות שאז יחול המפורט בסעיף 9 להן).

6.1.2 לא ניתן להחזיר/להחליף ו/או לקבל זיכוי על עדשות מגע או תמיסות שנפתחה אריזתן.

6.1.3 לא ניתן לבצע החזר כספי על מוצר שניתן בהנחה של מעל 30%.

6.2 החזר כספי יינתן רק במידה והמוצר עמד בתנאי החזרה ובתנאי שמחירו של המוצר אינו פחות מ-50 ש"ח, ההחזר יינתן על מחיר המוצר ששולם פחות דמי המשלוח, עמלת חברת האשראי ודמי טיפול בסך 5% מעלות המוצר. ההחזר הכספי יבוצע תוך לא יאוחר מ- 7 (שבעה) ימי עסקים ממועד קבלת המוצר בחברה ותיעשה באמצעי התשלום שממנו בוצעה העסקה בלבד!

6.3 בעסקה משולבת עם מספר מוצרים לא ניתן לבצע החזר חלקי. במקרים אלה ניתן לבטל את העסקה במלואה בלבד.

6.4 החזרת המוצר תתבצע באופן הבא (מצטבר):

6.4.1 הודעה על רצון לביטול לשירות הלקוחות בטלפון 08-8652457 או במייל Info@BuyOptic.com לפי סעיף 14 ה' (ב) לחוק הגנת הצרכן.

6.4.2 המוצר לא נפתח ולא בוצע בו כל שימוש, באריזתו המקורית ועם הצגת חשבונית רכישה.

6.4.3 החזרת המוצר למשרדי החברה,בתיאום מראש מול שירות לקוחות , עד 14 ימים מיום קבלתם, בתאום מראש. אפשרות נוספת היא עם שליח בתשלום של 49 שח ד. המוצר הוא מוצר מדף ולא מוצר שהוכן במיוחד ללקוחה.

6.5 בתוך 30 ימים מיום הרכישה ניתן לבצע החזרה של מוצר, בכפוף למפורט בסעיף 6.1 לעיל, ולקבל או שובר זיכוי התקף ל-24 חודשים הניתן למימוש בחנות עצמה או לבחור מוצר בסכום זהה מהאתר.

6.6 החלטה בדבר פגם במוצר יתקבל בהתאם לשיקול דעת מנהל האתר, מנהל החברה או אופטומטריסט מטעם החברה.

 1. ביטול עסקה ע"י החברה/האתר

7.1 החברה תהיה זכאית לבטל עסקה בהתקיים התנאים הבאים:

7.2 במקרה שבו תימצא טעות במחיר המוצר, פרט בפרסום המוצר, בהגדרת המוצר ומכל טעות אנוש אחרת.

7.3 לקוח שאינו עומד בתנאי האתר.

7.4 מזמין אשר חייב כספים לחברה ולא פרע את החוב למרות שחלף המועד לתשלומו.

7.5 לקוח אשר החברה זיהתה כי אינו לקוח פרטי עפ"י שיקול דעתה, אלא אם אישרה אחרת בכתב, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

7.6 בכל מקרה בו האתר/החברה לא יאשרו עסקה עם לקוח/מזמין מסוים.

 1. אחריות

8.1 האחריות למוצרים הינה בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981, ובהתאם לתנאי תקנון זה.

8.2 אחריות הינה לשנה מיום רכישת המוצר וניתנת על נזקי ייצור בלבד.

8.3 האחריות אינה כוללת שברים ו/או שריטות בעדשה ו/או נזק כתוצאה של שימוש לא סביר.

8.4 האחריות תינתן בחנות עצמה בלבד, ברח' הבנים 1 באשדוד. כמו כן, יש להציג את חשבונית הקניה.

 1. חוסר הסתגלות

9.1 ברכישה של מוצרים לאחר בדיקת ראייה/הזמנות מרשם ומוצרים בהתאמה אישית, יכולים להיות מקרים של חוסר הסתגלות.

9.2 במסירת משקפי מולטיפוקל בפעם הראשונה, הלקוח יעבור הדרכה אצל אופטומטריסט מוסמך שבה יקבל את כל המידע הדרוש להסתגלות המהירה ביותר לעדשות המולטיפוקל. הסתגלות יכולה לקחת כמה שעות עד כמה שבועות.

9.3 כיום, הטכנולוגיה כל כך התפתחה שכמעט ואין מצבי חוסר הסתגלות למשקפי מולטיפוקל. יתרה מכך, ניתן לנסות להתאים עדשות מתקדמות יותר גם לאנשים שלא הצליחו להסתגל לעדשות מסוג זה בעבר. חשוב לציין כי ברכישת משקפי מולטיפוקל בחברה ניתנת אחריות המכסה מצב של חוסר הסתגלות לעדשות המולטיפוקל.

9.4 ככל שהעדשות המולטיפוקל יותאמו ללקוח בשלבים מוקדמים של הפרסביופיה, ההסתגלות תהיה מהירה יותר. כמו כן, בחירת עדשה נכונה המתאימה לצרכי הלקוח תקל על הסתגלות מהירה יותר.

9.5 העיניים צריכות להתאים עצמן לראיה דרך עדשה רב מוקדית, לכן דרושה קצת סבלנות ובעיקר רצון להסתגל. 80% מההצלחה בהסתגלות מלאה נובעת מהרצון של הלקוח! אחרי זמן ההסתגלות, הראיה הופכת טבעית יותר ונוחה.

9.6 במקרה של חוסר הסתגלות, ניתן לפנות לשירות הלקוחות עד 30 ימים מיום קבלת ההזמנה, הלקוח יוזמן לבדיקה חוזרת בחברה ובמידת הצורך בהתאם לשיקול דעת החברה, יוחלף המוצר ללא צורך בתשלום נוסף.

 1. זכויות יוצרים וקניין רוחני

10.1 התוכן המוצג באתר כמו כן, המוצרים, התמונות המוצגות, סמלים מסחריים, לוגו, גרפיקה, וידאו, כתבות ובכלל נראות האתר הינם רכוש BuyOptic בלבד (אלה אם כן יצוין אחרת).

10.2 כל שימוש מסחרי, העתקה, הצגה בפומבי, שינוי, שכפול, העתקה וכו' בלי אישור החברה מהווה הפרה של זכויות קניין רוחני וצפויה להגיע לידי תביעה אזרחית או פלילית.

 1. מדיניות הפרטיות

11.1 החברה רגישה לנושאי הפרטיות העולים עקב השימוש במרשתת והיא מחויבת להגן על פרטיות חבריה. בעת יצירת החשבון לקוח לצורך רכישת מוצרי החברה, תתבקש לספק מידע מסוים הדרוש לחברה, אינך מחויב לספק לחברה את המידע כאמור ו/או לכל אדם אחר באם אינך מעוניין בשיתוף אותו מידע. עם זאת, מסירת מידע מסוים הינה הכרחית על מנת לבצע הזמנה דרך האתר.

11.2 החברה לא תשתף כל מידע אישי רגיש, מידע פרטי ו/או מידע מזהה של הלקוח מבלי לקבל את הסכמתו האקטיבית מראש, אלא אם נדרשה לעשות זאת מכוח (א) הדין החל, צו שיפוטי או הליך משפטי אחר; (ב) פעולות הקשורות לפעילות בלתי חוקית או לחשש מפני תרמית, מצבים שמעוררים חשד לאיום פוטנציאלי על בטחונו של כל אדם אחר ו/או גורם אחר; ו/או (ג) הפרת תקנון זה; הכל, בכפוף לדין החל.

11.3 החברה רשאית להשתמש בפרטים שהשארת במערכת על מנת לעדכן במבצעים, אירועים, הטבות, הודעות, סטטוס הזמנה, קולקציות חדשות וכו בהתאם להעדפותיך בעת שהותך באתר בהודעות דוא"ל ומסרונים. במקרים בהם לקוח ירצה להסיר את פרטיו מרשימותינו ו/או להפסיק לקבל דיוור מהחברה, עליו ליצור קשר עם החברה ולבקש את ההסרה באמצעות דוא"ל -Info@buyoptic.co.il או בשירות הלקוחות בטל': 08-8647257.

 1. שונות

12.1 החברה ו/או האתר שומרים על זכותם להפסיק את פעילות האתר ללא כל הודעה מוקדמת/

12.2 הלקוח מתחייב שלא לעשות שימוש בחומר מאתר זה בשום צורה, לרבות להעתיק, לפרסם, להעביר לצד שלישי בתשלום או שלא בתשלום.

12.3 מפעילי האתר יהיו זכאים לפיצוי ושיפוי מלאים מהמשתמש בגין כל נזק שייגרם להם כתוצאה מהעברת תוכן מזיק.

12.4 הפרה של תנאי מהתנאים המנויים לעיל תזכה את החברה, בנוסף לסעדים המגיעים לה על פי כל דין, לשיפוי ולפיצוי מלא ומיידי על כל הנזקים וההוצאות שייגרמו לה עקב ההפרה לרבות הוצאותיה המשפטיות, ולרבות עקב פשרה עם הצד שלישי.

12.5 זמן הספקת המוצרים ללקוח באתר הוא בין 3 ל-14 ימי עסקים

כתובתינו: 

רכישה מהנה!